Privacy en disclaimer

Privacy

Adoptievoorzieningen acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring lichten we toe welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel. We vragen u om dit zorgvuldig te lezen.

Persoonlijke gegevens van gebruikers van dit forum (e-mailadres, naam, woonplaats) worden uitsluitend gebruikt voor het beheren van de website en het bijbehorende forum. Bij registratie wordt uw e-mailadres automatisch opgenomen in ons reeds bestaande adressenbestand.

Gegevens, ervaringen en vragen vanuit het forum worden niet opgeslagen in dossiers van Stichting Adoptievoorzieningen.

Adoptievoorzieningen gebruikt berichten van gebruikers niet in publicaties of professionele documenten over de onderwerpen van het forum zonder expliciete toestemming van de deelnemer.

Deelnemers aan het forum kunnen elkaar persoonlijke berichten sturen die niet leesbaar zijn voor andere deelnemers aan het forum.

Adoptievoorzieningen behoudt zicht het recht om op ieder moment wijzigingen aan te brengen in dit reglement. Lees de huisregels en het privacyreglement geregeld nog eens door, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd opĀ  2 januari 2020

Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor al het materiaal op deze website en voor de bijdragen aan het forum, ongeacht wie die bijdrage heeft geleverd.
Het gebruik van alle informatie, adviezen, suggesties en aanwijzingen die worden gegeven door leden, moderatoren, deskundigen of andere personen op het forum, is op eigen risico. Adoptievoorzieningen neemt geen enkele aansprakelijkheid, risico of verantwoordelijkheid voor de juistheid of effectiviteit van de informatie.