Over ons

Adoptieoudersonline.nl is een initiatief van Stichting Adoptievoorzieningen. Via deze website en het forum willen we adoptieouders ondersteunen bij de opvoeding en de gelegenheid geven om in een besloten forum ervaringen met elkaar uit te wisselen. De website en het forum zijn tot stand gekomen met medewerking van een aantal enthousiaste adoptieouders.

Stichting Adoptievoorzieningen geeft informatie en advies aan adoptieouders, geadopteerden én professionals. Verder hebben wij een ondersteuningsaanbod voor adoptieouders, bijvoorbeeld video-interactiebegeleiding, een consult aan huis en cursussen.

Meer informatie hierover vind je op adoptie.nl.

 

Over deze website

We krijgen regelmatig de vraag waarom de website zich beperkt tot kinderen t/m 12 jaar en waarom er geen ruimte is voor bijvoorbeeld een discussie over pubers. Deze website en het besloten forum zijn opgezet als platform voor adoptieouders in de eerste jaren na aankomst van hun kind(eren). Dat is de doelgroep waar Stichting Adoptievoorzieningen zich op richt en waarvoor we subsidie krijgen.

Tegelijkertijd begrijpen wij dat het forumleden vrij staat om ook discussies te voeren over onderwerpen die eigenlijk niet bij de vraagstukken van de eerste paar jaar horen. Wij zullen dat niet tegenhouden. Een forum, een community, wordt gevormd door haar actieve leden; zij bepalen wat hen bezig houdt en waar ze over willen schrijven. Zo is het op termijn mogelijk dat we een onderwerp dat veel aandacht krijgt, toch een apart plekje geven op de site (bijv. in de vorm van een eigen categorie op het forum of extra informatie op de website). Een uitbreiding van de doelgroep (bijv. alle adoptieouders) is dan ook niet helemaal ondenkbaar. We vinden het nu nog te vroeg om hier definitieve uitspraken over te doen. Bovendien heeft onze subsidient daar ook nog altijd iets over te zeggen. De tijd zal het uitwijzen.