Gehechtheid maart - maart 2020
Het Adoptiemagazine online is vernieuwd. De vormgeving is flink onder handen genomen zodat de titel weer helemaal up-to-date is en vooral, aantrekkelijker om te lezen. Uiteraard is niet alles veranderd. Zo blijven we telkens een thema onder de loep nemen. Dit nieuwe nummer is dat: Gehechtheid. Een adoptiemoeder vertelt openhartig over de problemen waar zij en haar twee zoons mee worstelen. Orthopedagoog Corinne Verheule gaat in op de mogelijkheden die er zijn om gezinnen waarin gehechtheidsproblematiek speelt, te helpen. In Achter de feiten vertelt geadopteerde, Frederique Voermans-Vroome waarom zij het jammer vindt dat adoptie vaak negatief in het nieuws is: ‘Natuurlijk, het was niet altijd gemakkelijk, maar ik ben heel blij met mijn adoptie, het voelt als een verrijking.’ Verder in dit nummer onder meer een artikel over ‘Thuis in twee landen’, het nieuwste boek van Maureen Welscher en de vaste rubrieken zoals Wetten en Regels van advocaat Vera Kidjan.
Orthopedagoog Corinne Verheule: ‘Hechten doe je met al je zintuigen’

Uit oude onderzoeken komt naar voren dat kinderen die vóór hun eerste verjaardag worden geadopteerd minder kans hebben op een onveilige hechting. Dubieus, vindt orthopedagoog Corinne Verheule. Jarenlang werken met adoptiegezinnen leerde haar en haar collega’s van Stichting Adoptievoorzieningen  dat de ervaringen die een kind in de eerste vijf levensjaren opdoet heel bepalend zijn. Dit […]

Lees meer
‘Onze band is echt goed hoor…’

Je hoort het ouders bijna denken: Zegt deze hulpverlener nou echt dat het problematische gedrag van ons kind met de hechting te maken kan hebben? Dat is bijna onmogelijk, we hebben al die jaren zo hard aan de vertrouwensband gewerkt. Of: Hebben wij dan iets niet goed gedaan? Ouders schrikken soms wanneer scheurtjes in de […]

Lees meer
Hoe hebben onze buurlanden afstand ter adoptie geregeld?

Fiom heeft een inventariserend onderzoek gedaan naar het beleid van Frankrijk, België, Duitsland en Engeland op het gebied van afstand ter adoptie. Ook hoe in die landen wordt gedacht over anoniem bevallen en vondelingen is daarin meegenomen. ‘We kunnen vanuit voortschrijdend inzicht reflecteren op wat we anders hadden kunnen doen,’ stelt Astrid Werdmuller, senior specialist […]

Lees meer
Terug van rootsreis, en dan?

Hoe ga je als geadopteerde verder na een bezoek aan je geboorteland, waar je misschien ook wel kennis hebt gemaakt met je biologische familie? Journalist en adoptiemoeder Maureen Welscher was er zo benieuwd naar dat ze besloot er een boek over te schrijven. In ‘Thuis in twee landen’ laat ze adoptieouders en geadopteerden vertellen over […]

Lees meer