Huisregels

Iedereen behandelt elkaar met respect.

Elke vraag mag hier worden gesteld – tenzij het in strijd is met de spelregels van het forum – zonder dat iemand hierop mondeling of schriftelijk wordt aangevallen.

Let bij het schrijven en plaatsen op dit forum op je taalgebruik. Dat betekent begrijpelijke taal, geen scheldwoorden, obscene of racistische uitdrukkingen, woorden of afkortingen.

Laat anderen in hun waarde. De onderwerpen van dit forum kunnen iemand emotioneel sterk raken. Deelnemers hebben verschillende achtergronden, visies en wereldbeelden en daarvoor is – mits ze met respect gebracht worden – allemaal ruimte.

Adoptievoorzieningen faciliteert het forum en biedt ruimte voor de discussie, maar beoordeelt niet welke informatie inhoudelijk correct of waardevol is. Medewerkers van Adoptievoorzieningen kunnen professioneel advies en informatie geven over situaties, vragen en kwesties die worden voorgelegd op het forum.

De informatie die je binnen het forum deelt, blijft binnen het forum. Het is niet toegestaan om uitspraken van anderen te delen buiten het forum, tenzij de auteur daar nadrukkelijk toestemming voor geeft.

Wees voorzichtig met privacygevoelige informatie. In sommige gevallen kan het beter zijn om een privé-bericht te sturen naar een andere deelnemer van het forum.

Het noemen van producten of diensten op het forum is alleen toegestaan mits het gerelateerd is aan het topic en/of de gestelde vraag. Wij geven ruimte aan deze berichten maar oordelen niet over de aanbieders of de aangeboden producten of diensten.

Elk bericht en elke reactie mag door de moderatoren en forumredactie worden verwijderd, gewijzigd of verplaatst om de structuur en goede sfeer van het forum te behouden. Bij wijziging of het verplaatsen van een bericht wordt de schrijver van het bericht geïnformeerd.

Als je een bericht of reactie wilt verwijderen of aanpassen, kun je dat zelf doen als je de auteur van het bericht of de reactie bent is. Lukt dat niet, neem dan contact op met een van de moderatoren.

Het is aan alle deelnemers van het forum om binnen de topics een goede sfeer te behouden. De moderatoren hebben hierin ook een rol en zullen deelnemers aanspreken op hun verantwoordelijkheid indien dat relevant en nodig is.

De houder van een account op het forum is te allen tijde verantwoordelijk voor alle acties die worden gedaan onder zijn of haar account. Bij het niet nakomen van de huisregels van het forum kan de moderator beslissen om een deelnemer te waarschuwen, of tijdelijk/permanent van het forum te verwijderen.

Adoptievoorzieningen behoudt zicht het recht om op ieder moment wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Lees de huisregels geregeld nog eens door, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

Deze huisregels zijn het laatst gewijzigd op 2 januari 2020.